Bài đăng

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Hình ảnh
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRONG KINH DOANH & CÔNG VIỆC GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO             Trong kinh doanh và đời s thực tế hàng ngày, bạn cần thành thạo về kỹ   năng thuyết trình để đáp ứng những đòi hỏi thực tế của công việc. Chúng ta thấy rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay , không phải chỉ có những nhà diễn thuyết chuyên nghiệp hay các giảng viên đại học mới phải thành thạo kỹ năng thuyết trình, mà hầu hết người lao động trong các nghề nghiệp khác nhau, từ một người bán hàng, một nhân viên tiếp thị làm việc cho một công ty thương mại dịch vụ nào đó, hay là nhân viên ngân hàng, nhân viên tư vấn bảo hiểm, cho đến một giám đốc dự án, giám đốc đào tạo, giám đốc thương hiệu, hay giám đốc kinh doanh , … và mọi doanh nhân, ai cũng cần sử dụng đến kỹ năng quan trọng này. Khóa đào tạo sử dụng các phương pháp đào tạo hiện đại, kết hợp với các yếu tố hỗ trợ như: phim, hình ảnh, câu chuyện, minh họa, kết hợp với